พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
เลย   อากาศเย็น 19 36
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 20 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
บึงกาฬ   อากาศเย็น 21 35
www.tmd.go.th