พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 16 31
เลย   อากาศเย็น 16 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
อุดรธานี   อากาศหนาว 15 30
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 17 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
บึงกาฬ   อากาศหนาว 14 30
www.tmd.go.th