พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 39
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 41
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th