พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 226 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th