พยากรณ์อากาศ 18 มี.ค. 61
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 24 25
เลย   อากาศเย็น 22 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 0 % ของพื้นที่ 23 37
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 37
หนองบัวลำภู   มีเมฆบางส่วน 23 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
บึงกาฬ   มีเมฆบางส่วน 23 35
www.tmd.go.th