พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th