พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
หนองคาย   อากาศเย็น 19 32
เลย   อากาศเย็น 17 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 20 32
มุกดาหาร   อากาศเย็น 19 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 32
บึงกาฬ   อากาศเย็น 19 31
www.tmd.go.th