พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th