พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th