พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 29
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 29
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
www.tmd.go.th