พยากรณ์อากาศ 09 ส.ค. 63
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th