พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th