พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 38
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 36
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 25 38
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 26 38
www.tmd.go.th