พยากรณ์อากาศ 16 ก.ย. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th