พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th