พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th