พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
หนองคาย   อากาศหนาว 13 26
ขอนแก่น   อากาศหนาว 13 27
อุดรธานี   อากาศหนาว 13 27
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 31
บึงกาฬ   อากาศหนาว 13 26
www.tmd.go.th