พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 28
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 27
www.tmd.go.th