พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 35
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 22 36
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 22 36
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 19 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 31
บึงกาฬ   มีเมฆบางส่วน 19 34
www.tmd.go.th