พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th