พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 30
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 29
www.tmd.go.th