พยากรณ์อากาศ 24 ม.ค. 65
หนองคาย   อากาศเย็น 18 29
เลย   อากาศเย็น 16 29
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 29
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 30
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 17 30
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 30
บึงกาฬ   อากาศหนาว 14 29
www.tmd.go.th