พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 23 35
เลย   อากาศเย็น 21 33
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 35
หนองบัวลำภู   มีเมฆบางส่วน 24 33
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 24 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th