พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th