พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
เชียงราย   มีเมฆบางส่วน 21 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 32
มุกดาหาร   ฝน 70 % ของพื้นที่ 20 26
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 21 26
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 21 26
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th