พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 31
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 30
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th