พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 29
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 29
www.tmd.go.th