พยากรณ์อากาศ 11 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 24 37
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th