พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 15 28
หนองคาย   อากาศเย็น 17 28
เลย   อากาศหนาว 15 28
มุกดาหาร   อากาศเย็น 18 27
นครพนม   อากาศหนาว 14 27
สกลนคร   อากาศหนาว 15 27
บึงกาฬ   อากาศเย็น 19 28
www.tmd.go.th