พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
หนองคาย   อากาศหนาว 15 30
เลย   อากาศหนาว 12 30
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 31
นครพนม   อากาศหนาว 12 30
สกลนคร   อากาศหนาว 13 29
บึงกาฬ   อากาศหนาว 12 30
www.tmd.go.th