พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 60
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th