พยากรณ์อากาศ 31 มี.ค. 60
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 36
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th