พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 27
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 30
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 29
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th