พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 32
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
www.tmd.go.th