พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
เลย   อากาศหนาว 15 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 33
อุดรธานี   อากาศเย็น 19 33
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 18 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 21 34
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 19 32
www.tmd.go.th