พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 38
www.tmd.go.th