พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 28
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 28
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th