พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 61
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 25 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 25 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 25 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 25 31
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 24 28
www.tmd.go.th