พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เลย   มีเมฆบางส่วน 25 36
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 34
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
หนองบัวลำภู   มีเมฆบางส่วน 24 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 36
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 34
www.tmd.go.th