พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เลย   อากาศเย็น 18 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 31
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 19 31
มหาสารคาม   อากาศเย็น 19 32
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 17 32
www.tmd.go.th