พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 60
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th