พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เลย   อากาศเย็น 18 26
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 28
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 27
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 19 26
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 27
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 16 27
www.tmd.go.th