พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th