พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เลย   อากาศหนาว 11 25
ขอนแก่น   อากาศหนาว 13 27
นครราชสีมา   อากาศเย็น 16 28
ร้อยเอ็ด   อากาศหนาว 15 29
อุดรธานี   อากาศหนาว 13 27
มหาสารคาม   อากาศหนาว 14 27
ชัยภูมิ   อากาศหนาว 15 27
www.tmd.go.th