พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เลย   อากาศเย็น 17 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 32
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 20 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 32
มหาสารคาม   อากาศเย็น 20 33
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 20 32
www.tmd.go.th