พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 27
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 29
www.tmd.go.th