พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
เพชรบูรณ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 31
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 19 34
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 19 33
www.tmd.go.th