พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th