พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th