พยากรณ์อากาศ 17 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 35
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th