พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 22 33
เลย   อากาศเย็น 20 28
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 30
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
อุดรธานี   อากาศเย็น 20 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 31
www.tmd.go.th