พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 32
เลย   อากาศเย็น 20 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 31
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th