พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th