พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 16 31
เลย   อากาศเย็น 16 30
ร้อยเอ็ด   อากาศหนาว 15 31
อุดรธานี   อากาศหนาว 15 30
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 17 30
นครพนม   อากาศหนาว 13 29
สกลนคร   อากาศหนาว 12 30
www.tmd.go.th