พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th