พยากรณ์อากาศ 24 มิ.ย. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th