พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 16 33
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 23 35
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
เลย   อากาศเย็น 17 37
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 36
นครพนม   อากาศเย็น 22 34
www.tmd.go.th