พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th