พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th