พยากรณ์อากาศ 19 ส.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th