พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 38
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th