พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 20 29
www.tmd.go.th