พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 21 37
เลย   อากาศเย็น 19 36
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครพนม   อากาศเย็น 22 35
www.tmd.go.th