พยากรณ์อากาศ 19 ส.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th