พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 23 41
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 27 40
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 26 41
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 40
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 40
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 37
www.tmd.go.th