พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 23 33
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 22 33
เลย   อากาศเย็น 21 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 33
นครพนม   อากาศเย็น 20 31
www.tmd.go.th