พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาวจัด 7 24
เชียงใหม่   อากาศหนาว 10 26
พิษณุโลก   อากาศหนาว 13 29
เพชรบูรณ์   อากาศหนาว 14 29
เลย   อากาศหนาวจัด 6 26
ขอนแก่น   อากาศหนาว 11 27
นครพนม   อากาศหนาวจัด 7 26
www.tmd.go.th