พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th