พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 25 30
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 23 26
www.tmd.go.th