พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th