พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 38
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th