พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 33
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 37
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 20 33
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 34
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 21 33
www.tmd.go.th