พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 36
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
เพชรบูรณ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 37
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
www.tmd.go.th