พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th