พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 19 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
เลย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 33
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
นครพนม   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th