พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th