พยากรณ์อากาศ 16 ก.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th