พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 22 33
เลย   อากาศหนาว 16 29
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 32
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 19 32
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 30
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 19 29
www.tmd.go.th