พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th