พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th