พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th