พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 38
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
จันทบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th