พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 20 34
เลย   อากาศเย็น 16 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
อุดรธานี   อากาศหนาว 15 30
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 17 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 31
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 18 31
www.tmd.go.th