พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
เพชรบูรณ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 30
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th