พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 22 36
เลย   อากาศเย็น 20 38
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 38
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 23 38
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 22 38
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 39
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 23 39
www.tmd.go.th