พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 20 32
เลย   อากาศหนาว 16 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 17 30
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 30
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 18 29
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 31
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 20 31
www.tmd.go.th