พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th