พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th