พยากรณ์อากาศ 24 มิ.ย. 61
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 37
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th