พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 19 29
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th