พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th