พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 27
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th