พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th