พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 23 37
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 22 36
www.tmd.go.th