พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th