พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th