พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th