พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 14 29
เชียงใหม่   อากาศหนาว 16 31
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 16 33
แพร่   อากาศหนาว 14 31
เพชรบูรณ์   อากาศหนาว 15 32
ขอนแก่น   อากาศหนาว 14 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 33
www.tmd.go.th