พยากรณ์อากาศ 26 ก.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 29
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
จันทบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th