พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
ขอนแก่น   อากาศหนาว 14 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 31
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 18 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
ระยอง   อากาศเย็น 20 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th