พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th