พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th