พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
ตาก   อากาศเย็น 18 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 31
มุกดาหาร   อากาศเย็น 19 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th