พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 31
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th