พยากรณ์อากาศ 20 ก.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th