พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
ขอนแก่น   อากาศหนาว 14 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 16 31
ชัยภูมิ   อากาศหนาว 15 31
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 16 31
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 30
สระบุรี   อากาศเย็น 18 32
www.tmd.go.th