พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 38
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th