พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th