พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 34
สกลนคร   อากาศเย็น 20 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 34
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 24 34
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 21 36
www.tmd.go.th