พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 37
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
www.tmd.go.th