พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 25 37
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 26 37
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th