พยากรณ์อากาศ 25 ก.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th