พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 33
อุดรธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 34
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชัยภูมิ   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 34
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 23 33
www.tmd.go.th