พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 19 31
เลย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 33
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 33
สุรินทร์   อากาศเย็น 22 32
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th