พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
เลย   อากาศเย็น 19 36
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
สุรินทร์   มีเมฆบางส่วน 24 36
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th