พยากรณ์อากาศ 30 พ.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th