พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 28
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th