พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
พิษณุโลก   ฝน 20 % ของพื้นที่ 25 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th