พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 38
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 25 38
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 38
www.tmd.go.th