พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 32
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 18 31
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 32
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 16 31
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 20 31
www.tmd.go.th