พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th