พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 38
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 38
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 22 37
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 23 38
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 39
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 37
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 23 39
www.tmd.go.th