พยากรณ์อากาศ 27 มี.ค. 62
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 38
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 39
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th