พยากรณ์อากาศ 19 ส.ค. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th