พยากรณ์อากาศ 20 พ.ย. 60
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 32
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 22 30
สกลนคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 30
มหาสารคาม   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 32
กาฬสินธุ์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th