พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 24 36
สกลนคร   อากาศเย็น 22 34
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 36
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 34
www.tmd.go.th