พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 25 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 23 27
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 25 31
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 24 28
www.tmd.go.th