พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th