พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 24 36
สกลนคร   อากาศเย็น 22 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 37
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th