พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 38
www.tmd.go.th