พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th