พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th