พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th