พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th