พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th