พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
เลย   อากาศเย็น 17 37
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 20 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 23 37
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 22 36
www.tmd.go.th