พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 61
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 36
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th