พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th