พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 28
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 28
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 28
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 28
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 27
www.tmd.go.th