พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 29
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th