พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 28 39
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 41
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 40
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
www.tmd.go.th