พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th