พยากรณ์อากาศ 19 ส.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th