พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 33
อุดรธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
มหาสารคาม   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
กาฬสินธุ์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 34
ชัยภูมิ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th