พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 37
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 36
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 24 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th