พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th