พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 34
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 34
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 19 34
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 24 34
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th