พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th