พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 19 25
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 18 26
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 27
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 29
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 16 28
www.tmd.go.th