พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th