พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th