พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th