พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
ขอนแก่น   อากาศหนาว 14 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 16 31
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 31
อุดรธานี   อากาศหนาว 14 30
มหาสารคาม   อากาศหนาว 15 31
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 15 31
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 30
www.tmd.go.th