พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 30
นครราชสีมา   ฝน 40 % ของพื้นที่ 20 29
ร้อยเอ็ด   ฝน 60 % ของพื้นที่ 20 26
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 31
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 31
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 28
บุรีรัมย์   ฝน 40 % ของพื้นที่ 20 26
www.tmd.go.th