พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th