พยากรณ์อากาศ 16 ก.ย. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th