พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 19 31
เลย   อากาศเย็น 17 27
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 29
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 31
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 19 30
ลพบุรี   อากาศเย็น 20 31
สระบุรี   อากาศเย็น 20 30
www.tmd.go.th