พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เพชรบูรณ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 37
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
สระบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th