พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 19 31
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 26
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 19 26
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สระบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th