พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th