พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th