พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th