พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
สระแก้ว   อากาศเย็น 21 30
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th